Návod

Jak pracovat s aplikací DOWEstoR?

Aplikace nabízí návštěvníkům podílet se na vytváření společného názoru na vývoj nejvýznamnějších tuzemských titulů na pražské burze. Víc hlav, víc rozumu.

Ovládání aplikace je intuitivní. Má formu ankety, která má dva sloupce. V prvním jsou názvy nejvýznamnějších tuzemských akciových titulů a ve druhém střednědobý cenový horizont nastavený podle uvážení DOWER-D a s přihlédnutím k aktuální situaci na akciovém trhu. V záhlaví je uvedeno datum, kdy byla predikce zahájena. Jako startovací hodnoty používá aplikace kurzvy platné v den zahájení predikční ankety.

Klikem na "Vaše predikce!" se otevírá plovoucí okno, do kterého vepíšete vaši predikci v zadaném časovém horizontu a dole uložíte. Ukládat predikce je dovoleno jednou za 2 hodiny. V prezentační rovině v pravém sloupci webu Dower.cz se pak po kliknutí na predikovanou hodnotu rozvine graf o tom,  jak predikovali předcházející účastníci aplikace (osa x).
POZOR: Pokud vyplníme ve "Vaši predikci!" predikci jen na jednu akcii platí časový test na 8 hodin pro všechny akcie! K predikci na další akcii si tedy musíme počkat!

Obracíme se na účastníky týmové predikce s prosbou, aby predikovali seriózně, se znalostí věci a záměrně výsledky nezkreslovali. Děkujeme.

Poznámka: Aplikaci testujeme od 13.3.2017. Dne 2.4.2017 jsme provedli zásadní úpravy podle připomínek účastníků. V testování dál pokračujeme.