logo
Dělej co máš rád a peníze přijdou samy.
Marsha Sinetar
 
Nabídka
DDkredity *
Doporučení
Daně
Blog
Ceník

Daně

Cenné papíry a dědictví! | 10.04.2022
Náš oddíl Daně sice s dědictvím přímo nesouvisí, ale vyplatí se o něm něco vědět. Doporučujeme proto přecíst si zajímavé pojednání na Měšci.cz "Cenné papíry, zlato nebo kryptoměny. Jak se dědí investice?"
Celý článek
21. INVESTIČNÍ ZLATO A STŘÍBRO | 15.03.2022
O zlatu a stříbru je známo, že se používají pro výrobu dekorativních předmětů, šperků i jako platidlo. To však není všechno Patří také mezi osvědčené investiční stálice. A od všech těchto použití se odvíjí i jejich zdanění. To musíme mít stále na paměti.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
20. KRYPTOMĚNY | 14.03.2022
Kryptoměny. Čím víc se o nich mluví, tím méně o nich většina lidí ví. Spíš jsou synonymem pro nekalé obchodování, podvody a nástroj pro obcházení světových autorit a finančních zákonů. Finanční ráje nevyjímaje. Ale jaké jsou doopravdy? Na každém šprochu pravdy trochu?
Placený obsah 60 DDkreditů  Celý článek
19. KOMODITY | 14.03.2022
Podobně jako o akciích a podílových fondech se o komoditách hodně mluví, ale otázka směřující k nim je pořád stejná. Víme dobře co komodity jsou a jak s nimi máme pracovat?
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
18. PODÍLOVÉ LISTY FONDŮ | 13.03.2022
Fondy patří mezi další zajímavé investiční možnosti a mezi investory jsou velmi oblíbené. V nabídce je nepřeberná škála investičních fondů, doma i ve světě, takže je z čeho vybírat. Podílové listy fondů vlastní i různé instituce, například obce.
Placený obsah 25 DDkreditů  Celý článek
17. DIVIDENDY | 13.03.2022
Dividendy patří mezi nejčastější kapitálové příjmy českých daňových rezidentů, které podléhají zdanění v České republice, ale také mezi kapitálové příjmy ze zahraničí.
Placený obsah 25 DDkreditů  Celý článek
16. AKCIE | 11.03.2022
Všichni si myslíme, že dobře víme co je akcie? Víme to, ale  známe dobře všechno okolo akcií doopravdy?
Placený obsah 25 DDkreditů  Celý článek
15. VŠEOBECNĚ O INVESTOVÁNÍ | 28.02.2022
Často slýchám od přátel a klientů slova jako investovali jsme do bazénu, auta, chaty, dovolené a podobně. Bývají dost zaskočeni, když se jich zeptám: a jaké máte vstupné?
Placený obsah 20 DDkreditů  Celý článek
14. PŘÍKLAD VÝPOČTU DAŇOVÉ POVINNOSTI | 17.02.2022
Nejdůležitější výstup z daňové problematiky CP v oddílu Daně: Cílem tohoto příspěvku však nebylo a není vypsat a popsat všechny možné případy danění jednotlivých investorských počinů/rozhodnutí, ale pouze nabídnout jednoduchý nadhled na jejich danění podle § 8 a § 10 pro fyzické osoby.
Placený obsah 50 DDkreditů  Celý článek
13. KDO ZODPOVÍDÁ ZA VYHOTOVENÉ DAŇOVÉ TVRZENÍ? | 12.01.2022
Za vyhotovené daňové tvrzení v zásadě odpovídají poplatník daně z příjmu fyzických osob, účetní a daňový poradce. Za pozornost stojí zodpovědnost daňového poradce. Ten se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Například pokud mu byly dodány doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo byly zfalšované. Pověřením se účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
12. JAK ZAPLATIT DAŇOVOU POVINNOST- DAŇ? | 11.01.2022
Výběrem daní z příjmů jsou v České republice pověřeny finanční úřady (FÚ), případně Specializovaný finanční úřad (SFÚ) v Praze. Daň se platí místně příslušnému FÚ v české měně. Každé daňové tvrzení musí být uhrazeno samostatně. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně (FÚ, SFÚ) vedeného v ČNB.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
11. JAK PODAT DAŇOVÉ TVRZENÍ? | 11.01.2022
Jednoduchá shrnutí, která se týkají podání DAŇOVÉHO TVRZENÍ. Komu se tvrzení doručují, Zvláštní pozornost je věnována aplikaci EPO elektronickému podání a upozornění na nový web MOJE DANĚ a starý web DAŇOVÝ PORTÁL.
 
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
10.5. PŘÍLOHA 4 - VÝPOČET DANĚ ZE SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ DLE §16A | 11.01.2022
Pokyny k PŘÍLOZE č. 4. Výpočet dílčího základu daně §16a a připomenutí jak se vyplňují jednotlivé řádky. Ke stažení jsou přiloženy kompletní pokyny.
 
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
10.4. PŘÍLOHA 3 - VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZDROJŮ V ZAHRANIČÍ DLE § 38 F | 11.01.2022
Pokyny k PŘÍLOZE č. .3. Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí podle §38f.a připomenutí jak se jednotlivé tiskopisy vyplňují. Ke stažení jsou přiloženy kompletní pokyny.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
10.3. PŘÍLOHA 2 – VÝPOČET DÍLČÍCH ZÁKLADŮ DANĚ DLE § 9 A § 10 | 11.01.2022
Pokyny k PŘÍLOZE č. .2. „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2021“ (dále jen „Pokyny k DAP“). Jsou návodem k vyplnění příslušných dokumentů a tiskopisů.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
10.2. PŘÍLOHA 1 – VÝPOČET DÍLČÍCH ZÁKLADŮ DANĚ DLE § 7 | 11.01.2022
Pokyny k PŘÍLOZE č. 1. Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle §7 a připomenutí jak se do jednotlivých řádků tiskopisu uvádějí  příjmy ze zdrojů na území České republiky a  příjmy ze zdrojů v zahraničí. Ke stažení jsou přiloženy kompletní pokyny.
 
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
10.1. PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB | 11.01.2022
„Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2021“ (dále jen „Pokyny k DAP“). Jsou návodem k vyplnění příslušných dokumentů a tiskopisů.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
10. JAK VYPOČÍTAT DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB? | 11.01.2022
Výpočet daní z příjmů fyzických osob není pro většinu lidí, kteří musí pracovat s daněmi až tak nový problém. Proto se zaměřme spíše jen na připomenutí hlavní "kostry" daní s důrazem na výpočty daní a důležitých informací k sazbám daní.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
9. KDE SE DAŇOVÁ POVINNOST VYKAZUJE? | 06.01.2022
Zisk nebo ztráta z investování se vykazuje v tiskopisech k dani z příjmů. Tiskopisy lze vyzvednout na finančních úřadech, stáhnout z webu Finanční správy nebo použít elektronické formuláře ve webové aplikaci EPO (elektronická podání pro finanční správu). Daňový poplatník podává Finanční správě (FS) svá daňová tvrzení prostřednictvím těchto  předepsaných tiskopisů.
 
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
8. KDY SE DAŇOVÁ POVINNOST VYKAZUJE? | 01.01.2022
Daňová tvrzení (přiznání) k dani z příjmů za rok 2021 se podávají na finanční úřady  u fyzických osob podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Dále je popsáno vykazování u právnických osob.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
7. PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU PODLE § 10 | 26.12.2021
Příspěvek se zabývá ostatními příjmy při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9. Například příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, a další podobné příjmy.
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
6. PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU PODLE § 8 | 20.12.2021
Příspěvek se podrobně zabývá příjmy z kapitálového majetku (pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), například podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, úroky z držby cenných papírů, výnosy dluhopisů, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání a tak dál a podobně.
 
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
5 . VŠEOBECNÉ INFORMACE O KAPITÁLOVÉM TRHU | 15.12.2021
Při přípravě svých daňových tvrzení (dříve Finanční správa používala termín daňová přiznání!), by se investoři měli zaměřit na zdanění investičních instrumentů kapitálového trhu podle § 8 a § 10. Byť jsou oba paragrafy zdaněny ve finále stejnou sazbou daně z příjmů, je nutné tyto instrumenty umět správně zatřídit. Pokud nebudou správně zatříděny, může vás pracovník finančního úřadu vyzvat k podání opravného (opravné podání do termínu) nebo dodatečného tvrzení (opravné podání po termínu).
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
4. KDY VZNIKÁ DAŇOVÁ POVINNOST Z INVESTOVÁNÍ? | 07.12.2021
Povinnost k dani z příjmů fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro daný rok (ZDP). Daňová povinnost vzniká vždy a každému, když jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnou 15 000 Kč. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy přesáhly 15 000 Kč, i když vykazuje daňovou ztrátu!

Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
3. KDO JE SPRÁVCE DANĚ? | 02.12.2021
V České republice je správou daní pověřena Finanční správa ČR. Byla zřízena na základě zákona č. 456/2011 Sb. Je tvořena soustavou orgánů finanční správy, které jsou podřízené Ministerstvu financí: Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.
 
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
2. KDO JE DAŇOVÝM POPLATNÍKEM? | 29.11.2021
Příspěvek konkrétně vysvětluje kdo je poplatníkem daně z příjmů (daňovým subjektem) podle zákona č. 586/1992 Sb. Jak fyzických osob (daňových rezidentů a nerezidentů ČR), tak právnických osob (rezidentů a nerezidentů ČR, včetně výčtu poplatníků).
 
Placený obsah 40 DDkreditů  Celý článek
1. NEDANIT ANEBO RADĚJI DANIT? | 26.11.2021
Rozhodně danit! Toto ožehavé dilema problesklo hlavou někdy skoro všem. Pohrávat si s myšlenkou, že zrovna vy jste ve vesmíru pro Finanční úřad neznámí a nezajímaví není na místě. Doba, kdy se správce daně něčím nezabýval a nekontroloval je již dávno pryč.
Celý článek
INVESTIČNÍ DAŇOVÝ RÁDCE | 25.11.2021

Investiční daňový rádce – informace k daňové problematice z pohledu investování.


VÍTEJTE V ODDÍLU DANĚ!
Službu DDkredit rozšiřujeme o informace, které sice nejsou přímo o investování, ale s investováním bezprostředně souvisí. Řeč je o daních souvisejících s investováním a odpovědích kdo je v souvislosti s investováním daňovým poplatníkem a jaké jsou jeho povinnosti. Dotýkáme se samozřejmě i ožehavého a hodně diskutovaného tématu:
Danit nebo ne? Samozřejmě danit!

Celý článek
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz

twitter  facebook  youtube  LinkedIn  RSS 

Grafy Graf dne

Graf dne

Erste Bank. Analytici hovoří o výprodeji. I tak se to dá nazvat!

Grafy DOWEstoR

Aktuální pořadí  nejkvalitnějších tuzemských akcií
(podle hodnocení našich návštěvníků od 1.5.2024 do 30.6.2024)
Návod
Pořadí Název akcie
1 Komerční banka
2 ČEZ
3 Erste Bank
4 Moneta
5 Kofola
6 VIG
Celkem se hlasovalo: 19x
Vaše hodnocení!
Pokud chcete do hlasování přidat další akcii tak nám, prosím, napište na email.

Synergické okno Info DOWER - D  Info DOWER - D

DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR.
V listopadu 2021 jsme web Dower.cz rozšířili o oddíl Daně.

V říjnu 2020 jsme přešli na platební systém DDkredit! Koncem dubna 2021 jsme systém po zkušenostech upřesnili a doplnili o část jak pracovat v systému DDkredit efektivně.

Od ledna 2020 používáme v našich predikcích nástroj technické analýzy Forecast Cloud, MetaStock 17.

Od prosince 2018 používáme v našich příspěvcích hashtag #DowerSting!

Od 7.6.2018 aplikujeme zásady GDPR a zveřejňujeme ve fotogalerii aktuálně zajímavé grafy a investiční fotoaktuality.

Od 1.1.2018 prohlubujeme spolupráci s UP forum, s.r.o.

Od prosince 2017 realizace propojení informací webu Dower.cz se sociální sítí LinkedIn.
DOWER-D od května 2017 zintenzívňuje svou aktivitu na twitteru. Sledujte naše stručné poznámky k akciím, akciovým trhům i k širším investičním tématům.

od září 2016 jsme propojili zpravodajství Dower.cz s facebookem. Sdílíme v něm všechny důležité informace, vysvětlujeme naše stanoviska a doplňujeme aktuální informace.

Informace o termínech VH a výších dividend najdete na FIO.


Důježité informace o BCPP a Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).
Celý článek
Archiv

Kalendář Kalendář

červen 2024
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1
2
4
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Legenda:
Aktuální den
Avízo DOWER-D
Akce DOWER-D
Firemní výsledky, VH a MVH
Ostatní investiční
Ostatní
Svátek
Ex-date

Anketa Anketa

Bude letošní dividendová sezóna úspěšná a přinese investorům zajímavé dividendové zisky?


Hlasovalo : 400 návštěvníků
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz