logo
Statisticky vyspělé či komplexní metody neposkytují nutně přesnější předpovědi než postupy jednoduší. (Nassim Nicholas Taleb)
 
Nabídka
DDkredity *
Doporučení
Daně
Blog
Ceník

Průvodce

Průvodce aktuálními doporučeními

Nejdříve malý dárek, eProdukt (manuál technické analýzy) ke stažení zdarma
zde  Otevírací heslo "dower".


UKÁZKA ČÁSTI "AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ"
(nabízeno od října 2018)


Přehled aktuálních akciových doporučení
(doporučení se aktualizují průběžně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce tak, aby aktuálně a reálně reagovala na nové fundamentální, technické nebo jiné důležité informace)

Charakteristika trhu:
Podobné propady jako v posledních dnech je nejlépe nebrát až tak úplně vážně. V podobných případech jako koncem října 2018, až se situace uklidní, se trhy obvykle rychle vrací ke svým původním hodnotám! Panice zatím nepodléhají ani ratingy ke konkrétním emisím.

 
Název Daily Weekly Monthly General Poznámka Graf
ČEZ Strong Sell Sell Neutral Neutral Rating 2,9 Nejistota budoucnosti, A graf
ERSTE GROUP BANK Strong Sell Sell Neutral Buy Rating 2,0 graf
KOFOLA ČeskoSlovensko Neutral Neutral Neutral Buy Rating 1,8 Riziko: Opuštění BCPP graf
KOMERČNÍ BANKA Strong Sell Sell Neutral Buy Rating 2,5 52týdenní minimum, A graf
MONETA MONEY BANK Strong Sell Sell Neutral Buy Rating 2,2 graf
O2 C.R. Neutral Neutral Neutral Neutral Rating 3,1 graf
PFNONWOVENS Neutral Neutral Neutral Neutral Rating 3,0 Opouštění BCPP? graf
PHILIP MORRIS ČR Neutral Buy Buy Buy Rating 2,3 Dividendy na jaře graf
VIENNA INSURANCE GROUP AD Strong Sell Sell Sell Strong Sell Rating 4,0 Velká nejistota graf
CETV/CME Strong Sell Sell Neutral Neutral Rating 2,9 52týdenní minimum, nejistota budoucnosti graf


Vysvětlivky:
 1. Aktuální doporučení nabízí průběžná doporučení 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce tak, aby aktuálně reagovala na fundamentální, technické a další informace.
 2. Rozhodovací tabulka má 7 sloupců:

  (1) Název. V něm jsou uvedeny sledované akcie. Kliknutím na název akcie se rozkryjí podrobnosti o konkrétním titulu.
  (2) Daily
  . Krátkodobý časový horizont vhodný pro velmi krátkodobé rozhodování o obchodování; obvykle do jednoho týdne.
  (3) Weekly. Krátkodobý časový horizont vhodný pro rozhodování o obchodování do jednoho měsíce.
  (4) Monthly. Sloupec o rozhodování v časovém horizontu od jednoho měsíce. Přihĺíží především k doporučením technické analýzy, Bollingerovým pásmům a dalším indiktorům technické analýzy.
  (5) General. Sloupec koreluje se sloupcem Poznámka a vyjadřuje dlouhodobější doporučení v časovém horizontu  tří až pěti měsíců a delším. Relevantní políčko může být při vyšším ratingu vyplněno i šedě v případě, že se jedná o zvláštní důvod, který je vysvětlen v Poznámce. Například brzký odchod emise z BCPP.
  (6) Poznámka. Na začátku textu Poznámky je vždy uvedena hodnota doporučovaného ratingu. Vyjadřuje investiční názor DOWER-D, který vychází z vlatních technických analýz, relevantních tuzemských a zahraničních zdrojů, například komentářů na portálu Kurzy.cz, Investing.com, Yahoo finance, agentury Bloomberg a dalších zdrojů, včetně firemních informací samotných firem. Úvodní číslo poznámky charakterizuje doporučovaný rating emise v rozmezí od 1,0 do 5,0 jako ve škole. Krajní hodnota 1,0 prezentuje Strong Buy a krajní hodnota 5,0 Strong Sell. Hodnota okolo 3,0 reprezentuje Hold, držet. Sloupec se používá také k signalizaci (odvoláním se na velké písmeno)  případů, kdy konkrétní akcie vyžaduje zvláštní vysvětlení či doplnění přímo v popisu u emise.
  (7) Graf. Kliknutím na tuto ikonku se zobrazí graf zvolené akcie. DOWER-D si vyhražuje právo používat grafy, které budou na základě zkušeností DOWER-D v daném období  nejvhodnější. V grafech je bílou tečkovanou čárou vyznačen vždy 200denní klouzavý průměr (200DMA).

 3. Doporučení vycházejí ze širokého spektra zdrojů, viz dále.
 4. Zabarvení jednotlivýché buněk v tabulce,ve sloupcích 2 až 5:
 • Strong Buy. Sytě zelené doporučení signalizuje silné doporučení akcii kupovat
 • Buy. Zelené doporučení signalizuje doporučení akcii kupovat.
 • Strong Sell.Sytě červené doporučení signalizuje silné doporučení akcii prodat.
 • Sell. Červené doporučení signalizuje doporučení akcii prodat.
 • Neutral. Nesignalizuje žádné z výše uvedených doporučení.

Prameny a zdroje doporučení DOWER-D:
 • vlastní technické analýzy
 • tuzemské a světové portály: Kurzy.cz, Bloomberg,  Investing.com, Yahoo finance a další
 • informace samotných akciových společností obchodovaných na BCPP
 • zvláštní poznámky a komentáře ke konkrétním emisím, pokud nejsou uvedeny v textu poznámky jsou uváděny v odvolání na konkrétní emeis velkým písmenem
 • další informace

DODATKY

DODATEK 1: JAK NA TO?

Neznalost, nevědomost a nedostatek informací stojí proti nám
. Některé  z nás připravily o úspory, o peníze i o majetek, někdy ohrozily i naše zdraví. V této části Průvodce nabízíme vysvětlení i těch nejobyčejnější problémů a navrhujeme řešení. Začněme tím, jak pracovat s "Aktuálním doporučením".


Vzdělávání

Někdo si vystačí se svými zkušenostmi. Takové čtenáře obtěžovat nebudeme. Někomu postačí vysvětlení, jak se orientovat v našem produktu. Jiní budou požadovat více. Těm poradíme. Různými formami. Od osobní elektronické komunikace až po pořádání seminářů. Webináře "nemilujeme". Investování a finanční otázky jsou natolik "intimní záležitostí" každého z nás, aby jim byl věnován osobní přístup "z očí do očí", než aby se "scrvkly" do neosobního postoje.
Preferujeme elektronickou-emailovou komunikaci. Nabízíme ovšem i výukové kursy pro skupiny, případně i jednotlivce. V těchto případech za studenty zajíždíme a garantujeme odborný výklad. Sami kursy neorganizujeme. Tento typ výuky je vhodný především pro odborné ekonomické, manažerské, živnostenské a jim podobné školy.

Investiční doporučení

Poslední produkt DOWER-D je v zásadě velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Opustil spoustu grafů, které nabízel předcházející produkt a nabízí klientům už jenom výsledky. Ty jsou zpracovávány průběžně na základě studia celkem asi 50 indikátorů technické analýzy, dat fundamentální analýzy s přihlédnutím k osobním, více než dvacetipětiletým zkušenostem DOWER-D. V žádném případě ale nejsou nabízená doporučení absolutní a nikdo, ani DOWER-D, ani jiná poradenská firma nemůže tvrdit, že se jedná o stoprocentní platnost doporučení. Mají však pro investory vysokou vypovídací schopnost. Zodpovědnost konečného investičního rozhodnutí leží však vždy na bedrech samotného investora. Pokud poradce tvrdí něco jiného, není to pravda.


DODATEK 2: JAK JE TO S DOPORUČENÍMI A TIPY?

Pár základních pravidel o úspěšném investování

Pokud nejsme v oboru investování zkušenými praktiky nebo profesními odborníky je vhodné používat služeb investičních poradců, burzovních analytiků, makléřských firem, obchodníků s cennými papíry a podobně. Jenže jejich rady se často i diametrálně liší. Co s tím?

Především je nutné si uvědomit, že při jakémkoliv doporučení se vždy jedná spíš o možný budoucí vývoj neboli trend, a ne o jistou předpověď budoucnosti. Je proto nutné si uvědomit časovou hodnotu každého doporučení.

Každá renomovaná burzovní analytická kancelář se bojí o svou pověst. Proto nejdříve trend objeví, ověří, potom konzultuje a nakonec publikuje. Děje-li se zveřejnění v novinách a časopisech, ztrácí se další čas technickými možnostmi periodika. Tak se může stát, že v okamžiku zveřejnění investičního tipu je už "karavana pryč". Proto DOWER-D preferuje internet.
 
 
Vedle výše zmiňovaných obecných rysů každého investičního tipu platí i nepsaná a zkušenostmi ověřená pravidla. Zde jsou některá z nich:
 • Pokud se akciový trh nachází v býčí (rostoucí) fázi, obvykle nám nehrozí bezprostřední nebezpečí. Pokud ovšem trh klesá v medvědí fázi, padají obvykle ceny tří ze čtyř akcií!

 • Když tlupa zlodějů přepadne dům, sebere všechno. Jinými slovy: když kurs akcie stoupá, tak stoupá a když padá, tak padá. A proto: nebojujte až do konce, nebuďte nenasytní a zavčas (někdy dočasně i se ztrátou) prodávejte!

 • Na předcházející pravidlo navazuje podobné: co se zdá být vysoko a drahé, to bude ještě výš a ještě dražší a naopak co je nízko a levné, to bude ještě níž a ještě levnější!.

 • Minimální perioda "rozumného obchodování" je 40 obchodních dnů, většinou však bývá delší. Obchodování "ze dne na den", tzv. daytrading je o něčem jiném a řídí se také jinými pravidly.

 • Objemy obchodů výtšinou předchází cenu.


Bez informací, vzdělávání se a zkušeností lze na akciovém trhu vydělávat jen velmi obtížně. Vezmeme-li to opravdu zběžně, měli bychom posuzovat přinejmenším tyto faktory:

 • ziskovost zvoleného titulu, alespoň za tři poslední roky

 • výplatu a výši dividend

 • výhled vývoje odvětví, ve kterém vybraná společnost působí

 • privatizační očekávání (tento vliv už doznívá)

DODATEK 3: JAK ROZUMĚT ŘEČI ANALYTIKŮ?

Jazyk burzovních profesionálů bývá často velmi lstivý. Jak máme správně chápat "běžná" slova, jako například overweight, buy nebo outperformer?

Jednotný klíč není. Firmy totiž používají jednak zcela odlišné výrazy pro stejný jev a jednak různou interpretaci pro stejná slova. První rozdíl je například už v časových horizontech, které se rozprostírají od dvou či tří měsíců do dvou let. Hodnocení také mohou být buď absolutní nebo relativní. Absolutní hodnocení jsou taková, kdy experti predikují absolutní potenciál kursu akcie. Relativní hodnocení jsou taková, kdy je daná predikce vázána na nějakou srovnávací hodnotu, například k indexu.

Podívejme se nyní, jak ke slůvkům přistupují nejznámější finanční instituce?

Absolutní hodnocení nabízí například Merrill Lynch nebo Citigroup:


Merrill Lynch

Buy: Akcie dosahuje celkového růstu (jak kurs akcie, tak dividenda) ve výši nejméně 10% u akcií s nízkou a střední volatilitou a nejméně 20% u akcií s vysokou volatilitou
Hold: Akcie dosahuje celkového růstu mezi 0 až 10%
Sell: Akcie klesá
Časový horizont : 12 měsíců
Poznámka: Riziko volatility banka určuje podle interního klíče.

Citigroup
Buy: Akcie dosahuje celkového růstu (jak kurs akcie, tak dividenda) ve výši nejméně 10% u akcií u nízkého rizika, 15% u středního rizika, 20% u vysokého rizika a nejméně 35% u spekulativních akcií
Hold: Akcie dosahuje celkového růstu mezi 0 až 10% u nízkého rizika, 0 až 15% u středního rizika, 0 až 20% u vysokého rizika a 0 až 30% u spekulativních akcií
Sell: Akcie klesá
Časový horizont : 12 měsíců
Poznámka: Banka sam rozhoduje, které firmy mají nízké (L), střední (M), vysoké (H) a spekulativní (S) riziko


Relativní hodnocení nabízí například JP Morgan nebo HypoVereinsbank:

JP Morgan
Overweight: Akcie přesahuje průměrný celkový výnos akcií, které analytikové sledují; nebo jinak: investiční doporučení "overweight" znamená, že akcie by měla hrát v portfoliu investora větší roli, než je podíl v "benchmarkovém" indexu, v ČR v indexu PX
Neutral: Akcie dosahuje stejného průměrného celkového výnosu jako akcie, které analytikové sledují
Underweight: Akcie má menší než průměrný celkový výnos akcií, které analytikové sledují.
Časový horizont : 6 až 12 měsíců

HypoVereinsbank
Buy: Akcie se vyvíjí o 10% lépe než Euro Stoxx a při absolutním hodnocení vykazuje pozitivní vývoj
Outperform: Akcie se vyvíjí o více než 5% lépe než Euro Stoxx; nebo obecněji: investiční doporučení "outperform" se vydává v případě, že se kurz titulu bude vyvíjet lépe než celý (ten který) akciový trh 
Neutral: Akcie se vůči Euro Stoxx vyvíjí v rozmezí +5 až -5%
Underperform: Akcie se vyvíjí o více než 5% hůře než Euro Stoxx
Sell: Akcie se vyvíjí o více než 10% hůře než Euro Stoxx a také při absolutním hodnocení vykazuje negativní vývoj.
Časový horizont : 6 až 9 měsíců


Ratingová stupnice ratingové agentury Standard & Poor´s

Označení stupně

 Výše rizika

   
 AAA  AA+  AA  AA-  A+  A  A-  minimální až nízké
 BBB+  BBB BBB-  BB+  BB  BB- B+  B  B-   střední až vysoké
 CCC+  CCC  CCC-  CC  C  CI  D  velmi vysoké
DODATEK 4: CO ZAJÍMAVÉHO UŽ NABÍDLY GLOSY?


Zubatý růst je znakem rozvahy! |02.11.2018 06:13

Řada významných tuzemských akcií vykazuje "zubatý" růst. To je dobrá zpráva. Po poklesech má emise/trh v podstatě jen dvě možnosti. (1) Rozvíjet se do strany a začít "od začátku". Tak tomu obvykle bývá, pokud byl pokles předvídatelný a očekávaný. Například po dividendách. (2) Rychle se po poklesu vrátit k růstové trajektorii. Buď přímočaře a bez okolků nebo po "zubaté" trajektorii. Druhá cesta je bezpečnější. Investoři vědí, že propad byl "nezasloužený", ale drobnými růsty si kvůli možným spekulacím "kryjí záda".

Konkrétně to v těchto dnech funguje tak, že například propad akcií VIG byl sice spekulačního rázu, ale kvůli nedůvěře v další pozitivní vývoj postupují investoři opatrně "zubatou" cestou. Jiný případ je Erste Bank. Ta se propadla rychle a tak razantně, že bylo nutné šrámy zacelit co nejrychleji. Přímočaře a bez okolků. Ovšem s rizikem adekvátně větší korekce.

V souvislosti s Erste Bank si připomeňme ještě jeden důležitý technický faktor. Poloha ceny akcie pod nebo nad 200DMA. (i) Nachází-li se cena hluboko pod 200DMA, to byl případ Erste Bank, je na místě "přímá varianta". (ii) Akcie VIG jsou však dlouhodobě nad svým 200DMA. V tom případě je vhodnější "zubatá varianta". (iii) ČEZ se pohyboval okolo 200DMA. Proto se v jeho případě obě varianty kombinují.

Další vývoj tuzemského akciového trhu je aktuálně pořád optimistický, ale dál také o trpělivosti. V Česku zůstane charakteristickým rysem chování akciového trhu mix globálních tendencí a aktuálního dění okolo ČEZ. Oba faktory však přináší semínka optimismu. Ten může být vážněji narušen až po novém roce. To už budou známé firemní výhledy do roku 2019 a přiblíží se volby do Evropského parlamentu. S nimi ožijí i pokusy destruovat EU. Pak se mohou v negativním sentimentu "svézt dolů na jih" i evropské akciové trhy.
 
Klíč k (investiční) budoucnosti v behaviorální ekonomice?! |28.01.2017 13:18

Mám rád a tíhnu k behaviorální ekonomice. A to ještě daleko dřív než se stala oslavovanou a známou. Hlavní důvod tkví v tom, že jsem spíš člověkem praxe než milovníkem intelektuálního "blábolení", s omluvou všem, kteří dělají vědu opravdu poctivě. Z životní zkušenosti a praxe dobře vím, že lidé se při ekonomických rozhodnutích častěji než racionálně chovají emotivně. Žádný homo economicus, jak na člověka nahlížel John Stuart Mill, kterému je tento pojem připisován. Chování člověka v ekonomických - a tedy i investičních - procesech je spíš iracionální než racionální a nedává tudíž často ani žádný smysl. Přesto se lidé velmi často rozhodují emotivně.

Proč toto téma zvedáme a proč právě teď?

Z aktuálních důvodů. (1) Jednak důležitost behaviorální ekonomie po brexitu v Británii a volbách v USA pozvedl Donald Trump. Daleko důležitější je ale behaviorální ekonomie jako (2) inspirace do blízké budoucnosti. Pořád čteme co Trump, co Mayová, co Putin a co na to všechno Čína nebo akciové trhy. Analýza stíhá analýzu, studie studii. A přitom nejsou ani tak důležité (jedině tak pro obživu autorů těchto analýz a studií) svými závěry, jako spíš PR fundamentem pro udržení si vysokého renomé a často pochybné odborné úrovně.

Pro praktické investory vyplývá z behaviorální ekonomie jedno jediné praktické doporučení. Vykašlat se, s prominutím, na honosně vypadající rady a doporučení a držet se lidské přirozenosti. Mocní si totiž většinou tyto analýzy a rady nepřečtou. Jediným a skutečným vodítkem pro chování mocných je jejich vlastní ego. Ať to "jejich" národy stojí co to stojí.

Takže jsme opět na začátku. Hledejme hodnoty, ty přežijí všechno a všechny. Lidé a jejich často velmi protichůdné názory jsou jen pomíjejícími investičními faktory.

ČEZ, Buffett a opouštění portfolia! | 07.12.2016 15:32
S potěšením jsme přijali "hozenou rukavici" v diskuzi v posledních dvou glosách. Jeden z diskutujících, který "vidí" do "barevné tabulky" nám v emailu napsal: "Nechci zveřejňovat velký rozpor mezi Vaším aktuálním doporučením pro ČEZ (kde je Strong Sell od Hourly až po General) a Vašimi slovy z dnešní glosy: "...zatím trpělivost s ČEZ neztrácejme! ... s Vaším jasným vysvětlením proč. Což super Strong Sell neodpovídá. Spíš naopak." Za názor děkuji, bojíme se vlka nic. O rozpor se ale nejedná. Vysvětlím.
V Česku je pořád ještě málo lidí, kteří investování doopravdy rozumí. Vím, že se teď na mne snese příval nehezkých slov a možná i urážek o mé investiční negramotnosti, ale opravdu to tak je. Tak to za a). Důležitější je ale za b).

"Děkan Wall Streetu" Ben Graham, učitel Warrena Buffetta, své žáky učil tomu, že investoři do obchodní společnosti část společností (danou počtem jejich akcií) kupují, ale spekulanti na akciových trzích jen "hrají". To je důležité. V Česku v drtivé většině převažují spekulanti. Nic proti nim, ale investoři to nejsou. Investoři operují v mnohem delším časovém období. Graham hovořil o 5 letech, Buffet se vztyčeným ukazováčkem připouští 3 roky. Spekulanti však hrají jen v hodinách (tradeři), dnech, týdnech, maximálně měsících (někdy se jim pak říká krátkodobí až střednědobí investoři).

V DOWER-D víme, že doba opravdových investorů je ještě daleko před námi a proto, abychom vyšli vstříc oběma skupinám, nabízíme na jedné straně "barevnou tabulku" (aktuálně se v ní ČEZ červená) a na druhé, pro opravdu dlouhodobé investory, slova "...zatím trpělivost s ČEZ neztrácejme!"

Nechci se v glose dlouze rozepisovat, nejsou to skripta. Otázky "kdy" nakupovat a "kdy" prodávat nejsou v Grahamově a Buffettově stylu obchodování relevantní. Oba pánové naopak investory učí, viz Buffettovy slavné dopisy investorům, ignorovat úvahy o načasování. Ben Graham dokonce přímo napsal: "Spekulace není ani ilegální ani amorální, ale finančně nenasytí." A světe div se, funguje to.

Všechny tyto úvahu souvisí i s odhady o vývoji trhů. A i na tomto poli se oba vzpomínaní matadoři dopouštějí "zcestných a ďábelských" myšlenek: "Přijměte způsob myšlení ´nemám nejmenší tušení, kam se budou trhy vyvíjet´". Buďme velmi skeptičtí ke každému, kdo nám tvrdí, že má jasný vhled do budoucnosti. Nemá, nikdo ho nemá! Ale to už je vyšší dívčí a na ni nemáme v krátké glose dost prostoru.

A teď zase zpět k ČEZ, ať neutíkáme od tématu.

V duchu mého předcházejícího psaní, prosím, vnímejte i doporučení DOWER-D. Červený ČEZ napovídá spekulantům, že teď to není sousto pro ně. Mé nabádání k trpělivosti je směrováno k investorům. ČEZ má obrovskou hodnotu. Už jsme o tom psali. Především pro každou českou vládu. Generuje jí docela zajímavé příjmy a o ty žádná vláda určitě, přinejmenším v "Buffettovském časovém horizontu" nebude chtít přijít. Tak proč bychom se k ní nepřidali?

V Buffettovském pojetí není důležité kdy do investičního kruhu vstoupíme, ale kdy vystoupíme. Nejraději nikdy, říká Buffett. A nádavkem dodává: "... a pokud vás ani vážný pokles o 25 až 40% nepřinutí prodat vaše hodnotné akcie, povede se vám dlouhodobě skvěle."
 

 

 

 


Fotogalerie:


Bludov a okolíPlumlov, místo vhodné pro podnikáníPískovna, NákloPřišel, viděl, Litovel! Litovelský pivovar, varna.Přišel, viděl, Litovel! Litovelský pivovar.Jesenicko, Karlova Studánka už úspěšně vykročila na cestu využívání investičních příležitostí, září 2018!
Jesenicko, Dlouhé stráně, příklad vydařené Boskovice, zřícenina hradu, zajímavé místo pro podnikání v turismu, srpen 2018Boskovice, Židovské město, ideální pro podnikání v turismu, srpen 2018
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz

twitter  facebook  youtube  LinkedIn  RSS 

Grafy Graf dne

Graf dne

Finanční tituly jedou v párech. Mezi Erste a VIG jsme dnes vybrali VIG!

Grafy DOWEstoR

Aktuální pořadí  nejkvalitnějších tuzemských akcií
(podle hodnocení našich návštěvníků od 1.1.2024 do 30.4.2024)
Návod
Pořadí Název akcie
1 Komerční banka
2 Erste Bank
3 Moneta
4 VIG
5 ČEZ
6 Colt
Celkem se hlasovalo: 35x
Vaše hodnocení!
Pokud chcete do hlasování přidat další akcii tak nám, prosím, napište na email.

Synergické okno Info DOWER - D  Info DOWER - D

DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR.
V listopadu 2021 jsme web Dower.cz rozšířili o oddíl Daně.

V říjnu 2020 jsme přešli na platební systém DDkredit! Koncem dubna 2021 jsme systém po zkušenostech upřesnili a doplnili o část jak pracovat v systému DDkredit efektivně.

Od ledna 2020 používáme v našich predikcích nástroj technické analýzy Forecast Cloud, MetaStock 17.

Od prosince 2018 používáme v našich příspěvcích hashtag #DowerSting!

Od 7.6.2018 aplikujeme zásady GDPR a zveřejňujeme ve fotogalerii aktuálně zajímavé grafy a investiční fotoaktuality.

Od 1.1.2018 prohlubujeme spolupráci s UP forum, s.r.o.

Od prosince 2017 realizace propojení informací webu Dower.cz se sociální sítí LinkedIn.
DOWER-D od května 2017 zintenzívňuje svou aktivitu na twitteru. Sledujte naše stručné poznámky k akciím, akciovým trhům i k širším investičním tématům.

od září 2016 jsme propojili zpravodajství Dower.cz s facebookem. Sdílíme v něm všechny důležité informace, vysvětlujeme naše stanoviska a doplňujeme aktuální informace.

Informace o termínech VH a výších dividend najdete na FIO.


Důježité informace o BCPP a Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).
Celý článek
Archiv

Kalendář Kalendář

duben 2024
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
 
 
 
 
 

květen 2024
PoÚtStČtSoNe
 
 
2
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 

Legenda:
Aktuální den
Avízo DOWER-D
Akce DOWER-D
Firemní výsledky, VH a MVH
Ostatní investiční
Ostatní
Svátek
Ex-date

Anketa Anketa

Jaký bude vývoj ceny akcií ČEZ po Rakušanově marketingovém vystoupení v Sokolově?


Hlasovalo : 519 návštěvníků
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz