logo
Statisticky vyspělé či komplexní metody neposkytují nutně přesnější předpovědi než postupy jednoduší. (Nassim Nicholas Taleb)
 
Nabídka
DDkredity *
Doporučení
Daně
Blog
Ceník

akcie online Úvodní informace

Co nabízí webová stránka Dower.cz?

  1. Placené texty a informace DDkredit,
  2. Placené ekonomické a organizační poradenství.
  3. Volně přístupné texty a informace.

Základem je služba DDkredit. Vybrané příspěvky jsou placeny DDkredity, které jsou nabízeny ve třech sadách 1000, 3000 a 5000 Kč. Jeden DDkredit se rovná 1 Kč. Služby placeného poradenství nabízí CENÍK.

Klíčové odkazy


Aktualizace informací

Globální analýzy:
Tuzemské analýzy:
Aktuální stanovisko:
Blog
Video:
Grafy a graf dne:

Investiční názor:
Glosy:
28.4.2024
28.4.2024
24.5.2024
22.9.2023
10.7.2023
24.5.2024


datum glosy
datum  textu
 

Web Dower.cz pracuje v platebním režimu DDkredit. Nelekněte se proto, když vás někdy nepustí dál.

Investiční video zpravodaj Video

Vstoupili jsme z mosta do prosta do horkého léta. Horké se dnes zdají být v nejbližší budoucnosti i globální akciové trhy!
Ve dnech 11. a 12. července se koná ve Vilniusu Summit NATO 2023. Ukrajina již ale nechce dál čekat na konkrétní datum vstupu do aliance.
Placený obsah 10 DDkreditů  
Archiv

Synergické okno Našemu investování v roce 2024 do vínku!  Našemu investování v roce 2024 do vínku!

Není žádným ohromujícím zjištěním, že investoři by v průměru mohli své peníze zhodnocovat mnohem lépe, kdyby nenakupovali na vrcholu a neprodávali na dně.
To je sice krásné, ale jak toho dosáhnout, když se vždy o dosažení vrcholu či dna dozvídáme až zpětně? Snadno. Věnovat zvýšenou pozornost našemu emocionálnímu chování a rozhodování!


KLÍČ K VYŠŠÍ AKCIOVÉ VÝKONNOSTI

Aby se nám dařilo emoce zvládat musíme si stále a stále uvědomovat a brát na zřetel, že investiční výkonnost výrazným způsobem ovlivňují mimořádné růsty. Už jsme se o nich několikrát v glosách zmiňovali. Například v souvislosti s černými labutěmi. Jejich problémem ale i kouzlem současně je, že trvají jen krátce, mají značný vliv na celkovou průměrnou akciovou výkonnost a absolutně nic nevíme o tom, kdy nastanou.

NAČASOVÁNÍ

Spousta investorů se honí za správným načasováním. Chyba. ...
Celý článek
Archiv

Investiční názor Investiční názor

24.05.2024 07:46
V tomto prostoru píšeme o čem přemýšlíme a kterými směry se podle našeho názoru bude akciový svět a my v něm ubírat. Text navazuje a upřesňuje aktuální glosu.

Vycházíme z vlastních analýz, zkušeností a z informací, které získáváme z celého světa. Nabízíme vlastní názory a - a to především! - vysvětlení proč si myslíme to a to a proč si za tím stojíme. Žádné horké tipy ani žádná zázračná doporučení. Neexistují!

Je na každém investorovi jak se k našim názorům postaví. Přejeme vám zdravý úsudek, trochu štěstí a hodně zdaru při investování.
Placený obsah 20 DDkreditů  Celý článek
Archiv

glosy Glosy

Dnes naposledy! | 24.05.2024 06:05
Dnes se naposledy obchodují akcie Erste Bank a VIG s právem na dividendu. Je příjemné, že brzy po valných hromadách obou společností následuje výplata. Naopak nepříjemná je daňová povinnost směrem k dividendám u obou rakouských společností. Červen pak bude měsícem krátkého klidu. V jeho půli investory čeká výplata dividendy Philip Morris a ke konci ex-date ČEZ. To už bude veselejší.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
Vrchol první poloviny akciového roku 2024! | 23.05.2024 04:52
Závěr měsíce bude z pohledu tuzemského akciového trhu nejzajímavějším obdobím první poloviny akciového roku 2024. Tento týden výplata dividendy Monety, v pondělí výplata Komerční banky a ex-date Erste Bank a VIG a hned ve středu výplata dividend obou posledně jmenovaných titulů. Pak se trh, pomineme-li výplatu dividend Philip Morris 16. června na krátký čas odmlčí a přejde postupně do spekulačního období. To bude, spolu s ČEZ, hrát prim ve druhé polovině roku.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 50 DDkreditů  Celý článek
O akciovém střednědobém časovém horizontu! | 22.05.2024 04:05
V úterní glose jsme v souvislosti s blížícím se koncem letošní dividendové sezóny avizovali postupný "sezónní" návrat od grafů japonských svící ke klasickým liniovým grafům. Změny se aktuálně týkají titulů po ex-date. Komerční banky, Philip Morris a Monety. A vysvětlíme proč se investice do akcií ve střednědobém časovém horizontu investorům vyplácí.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 50 DDkreditů  Celý článek
Konejme! | 21.05.2024 06:20
Ve víkendové glose jsme zdůraznili, že naše vlastní investování do akcií a cenných papírů je proces aktivní, při kterém se my sami rozhodujeme. Nikdo nerozhoduje za nás. To je základní přístup, jak porozumět a správně chápat FINANČNÍ GRAMOTNOST. Žádné účelové semináře, webináře a podobné "vzdělávací" - rádoby sofistikované a různými účelovými dotacemi dotacemi a granty podporované -programy. Finanční gramotnosti, stejně jako všem dovednostem, se učíme konáním - a vlastní zkušeností i chybami. Proto KONEJME.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 50 DDkreditů  Celý článek
O akciových reinvesticích! | 19.05.2024 06:47
Řadu let testujeme na vlastních penězích závislost výnosů akciového investování na výši základního kapitálu. S výsledky budeme naše klienty seznamovat v průběhu léta. Ostatně i to proč právě letos v létě má své důvody. Konkrétně mluvíme o úterý 21. května. To je den výplaty dividendy Monety. Řeč bude nejprve O AKCIOVÝCH REINVESTICÍCH. Prvotních zdrojích finanční síly každého investora, který se rozhodne pro akcie a cenné papíry vůbec.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 70 DDkreditů  Celý článek
Močálem černým kol bílých skal! | 17.05.2024 05:29
K napsání dnešní glosy mne inspirovala dávná moudrá slova Jana Wericha. Močálem černým. Ve středu mohutné vzedmutí českého akciového trhu a ve čtvrtek stejně razantní korekce. Kol bílých skal. Už příští úterý výplata dividend Monety, 27. května Komerční banky a o dva dny později Erste Bank a VIG. Močálem černým kol bílých skal!
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
... a co dál? | 16.05.2024 05:39
Akciové trhy mají rády geopolitickou a ekonomickou stabilitu a jsou citlivé na jakékoliv otřesy. Po středečních událostech na Slovensku může jeden z takových otřesů ohrozit i středo a východoevropský region a jeho akciové trhy. Klíčem k odvrácení nebezpečí je rychlé obnovení důvěry. K uklidnění situace a obnovení důvěry se také budou v příštích dnech upírat i oči investorů na tuzemském akciovém trhu.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 30 DDkreditů  Celý článek
Sledujme memy aneb co to je? | 15.05.2024 06:29
Svět internetu a sociálních sítí zavádí investování do do takových myšlenkových zákoutí, o kterých nikdo ještě nedávno nic netušil, natož aby věděl kam nás zavedou. Viz příspěvek na portálu Kurzy cz Meme akcie táhnou zisky na Wall Street". Mem, co to je? Jedná se o akce, styl nebo jednání, které jsou šířeny, pravdivě či nepravdivě, pomocí blogů, e-mailů, diskusních fór a podobně. Memy, které si lidé přeposílají mají různou formu. Slov, obrázků, odkazů, hashtagů a mnoha dalších internetových prvků. Jsou často výpověďmi, které srší ironií a sarkasmem. Umísťují se například na zajímavých fotografiích, obrázcích či grafech. Evokují smích a úsměv. Není tedy divu, že ani komunitě investorů nejsou cizí - a ovlivňují je!
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 60 DDkreditů  Celý článek
Přešlapování na místě. S výjimkami! | 14.05.2024 07:28
O letošním tuzemském investičním fenoménu - stagnace před ex-date - jsme již informovali. A protože se nacházíme v horké fázi dividendové sezóny platí to i o celém tuzemském akciovém trhu. S výjimkami. Jednou z nich je VIG, která se ke svému ex-date blíží mílovými kroky - a roste.
V glosách nabízíme náš pohled, jak se budou a proč v příštích dnech, týdnech a měsících vyvíjet akcie a chovat globální i tuzemský akciový trh.
Placený obsah 70 DDkreditů  Celý článek
Archiv glos

Synergické okno Investiční daňový rádce  Investiční daňový rádce

V oddílu DANĚ jsme rozšířili službu DDkredit o informace, které sice nejsou přímo o investování, ale s investováním bezprostředně souvisí. Řeč je o daních souvisejících s investováním a odpovědích kdo je v souvislosti s investováním daňovým poplatníkem a jaké jsou jeho povinnosti. Dotýkáme se samozřejmě i ožehavého a hodně diskutovaného tématu: Danit nebo ne? Samozřejmě danit!

Tady je OBSAH vstupnmího/úvodního seriálu:

  1. Nedanit anebo raději danit
  2. Kdo je daňovým poplatníkem
  3. Kdo je správce daně
  4. Kdy vzniká daňová povinnost z investování
  5. Všeobecné informace o kapitálovém trhu
  6. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8
  7. Ostatní příjmy podle § 10
  8. Kdy se daňová povinnost vykazuje
  9. Kde se daňová povinnost vykazuje
10. Jak vypočítat daň z příjmů fyzických osob
 10.1 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 10.2 Příloha 1 - Výpočet dílčích základů daně dle § 7
 10.3 Příloha 2 - Výpočet dílčích základů daně dle § 9 a § 10
 10.4 Příloha 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí dle § 38 f
 10.5 Příloha 4 - Výpočet daně ze samostatného základu daně dle §16 a
11. Jak podat daňové tvrzení
12. Jak zaplatit daňovou povinnost-daň
13. Kdo zodpovídá za vyhotovené daňové tvrzení
14. Příklad výpočtu daňové povinnosti
15. Všeobecně o investování
16. Akcie
17. Dividendy
18. Podílové listy fondů
19. Komodity
20. Kryptoměny
21. Investiční zlato a stříbro 
 
Celý článek
Archiv
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz

twitter  facebook  youtube  LinkedIn  RSS 

Grafy Graf dne

Graf dne

Oba dva tituly před pondělním ex-date. klesaly. Nakonec jsme vybrali Erste Bank!

Grafy DOWEstoR

Aktuální pořadí  nejkvalitnějších tuzemských akcií
(podle hodnocení našich návštěvníků od 1.5.2024 do 30.6.2024)
Návod
Pořadí Název akcie
1 Komerční banka
2 Erste Bank
3 Moneta
4 ČEZ
5 VIG
6 Kofola
Celkem se hlasovalo: 12x
Vaše hodnocení!
Pokud chcete do hlasování přidat další akcii tak nám, prosím, napište na email.

Synergické okno Info DOWER - D  Info DOWER - D

DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR.
V listopadu 2021 jsme web Dower.cz rozšířili o oddíl Daně.

V říjnu 2020 jsme přešli na platební systém DDkredit! Koncem dubna 2021 jsme systém po zkušenostech upřesnili a doplnili o část jak pracovat v systému DDkredit efektivně.

Od ledna 2020 používáme v našich predikcích nástroj technické analýzy Forecast Cloud, MetaStock 17.

Od prosince 2018 používáme v našich příspěvcích hashtag #DowerSting!

Od 7.6.2018 aplikujeme zásady GDPR a zveřejňujeme ve fotogalerii aktuálně zajímavé grafy a investiční fotoaktuality.

Od 1.1.2018 prohlubujeme spolupráci s UP forum, s.r.o.

Od prosince 2017 realizace propojení informací webu Dower.cz se sociální sítí LinkedIn.
DOWER-D od května 2017 zintenzívňuje svou aktivitu na twitteru. Sledujte naše stručné poznámky k akciím, akciovým trhům i k širším investičním tématům.

od září 2016 jsme propojili zpravodajství Dower.cz s facebookem. Sdílíme v něm všechny důležité informace, vysvětlujeme naše stanoviska a doplňujeme aktuální informace.

Informace o termínech VH a výších dividend najdete na FIO.


Důježité informace o BCPP a Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).
Celý článek
Archiv

Kalendář Kalendář

květen 2024
PoÚtStČtSoNe
 
 
2
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 

červen 2024
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Legenda:
Aktuální den
Avízo DOWER-D
Akce DOWER-D
Firemní výsledky, VH a MVH
Ostatní investiční
Ostatní
Svátek
Ex-date

Anketa Anketa

Bude letošní dividendová sezóna úspěšná a přinese investorům zajímavé dividendové zisky?


Hlasovalo : 266 návštěvníků
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz