logo
Hry vyhrávají hráči, kteří se zaměřují na hřiště - ne ti, jejichž oči jsou přilepeny na výsledkové tabuli. (Warren Buffett)
 
Nabídka
DDkredity *
Doporučení
Daně
Blog
Ceník

Synergické okénko

UP LNG index (4)
 
Pokračujeme v povídání s panem Tomášem Novotným o jeho UP LNG indexu. Dnes nabízíme čtvrtou část. Přichází velmi rychle po té třetí. Věnujeme ji opcím.

V závěru třetí části jsme panu Novotnému připomněli: "Nezbývá než příště ukázat konkrétní příklad. Už se, spolu s našimi návštěvníky, těším!" A tady je.

Využití UP World LNG Shipping Indexu z pohledu pravidelného generování příjmů si přiblížíme na dvou konkrétních případech. Zde upozorním, že nehovoříme rovnou o zisku. Více se tomuto bodu budeme věnovat u obou uvedených příkladů.

OPCE

Opce mají mezi investory pověst rizikového nástroje.
Celý článek
UP LNG index (3)
Pokračujeme v povídání s panem Tomášem Novotným o jeho UP LNG indexu. Dnes nabízíme třetí část. Věnujeme ji otázkám portfolia. Tak jak je to s portfoliem vašeho indexu?

Investor musí mít předem jasnou a přesnou představu, jaké může z investovaných peněz získat maximum a jak musí omezit riziko. To je alfou a omegou jakéhokoliv úspěšného investování.

PORTFOLIO

Na současných volatilních resp. klesajících trzích se ukazuje nevýhoda dlouhodobých strategií. Obecná doporučení zní neprodávat, přikupovat. Ale za co? Záměrem investora je většinou odložit stranou peníze a získávat z nich dodatečnou hodnotu. Problém je, že většina investičních plánů má za cíl generovat v dlouhém čase pouhé zvýšení hodnoty portfolia. Ale co pak dál? Investování není lepší spoření, které mi umožní získat balík a ten pak utratit. Cílem toho balíku - portfolia! -  by zkrátka mělo být pravidelné generování příjmů pro investora.
Celý článek
UP LNG index (2)

UP foru a jeho UP LNG indexu se daří. To již víme z nedávného rozhovoru s odbornou poradkyni společnosti s paní Radanou Donátovou a první části volného povídání o něm s majitelem společnosti panem Tomášem Novotným. Minisérii povídání o indexu jsme přerušili krátkým "výletem" pana Novotného do Londýna. Dnes se k tématu opět vracíme a nabízíme druhou část. Brzy se chystáme zveřejňovat index i na stránkách Dower.cz

Akciové indexy a indexy obecně poskytují výborný celkový přehled, neříkají ale vše. Proto vznikla a pořád vzniká řada dalších "navazujících" ukazatelů, které  investorům slouží k pozorování celku z dalších úhlů.

Náš UP World LNG Shipping Index není výjimkou. K porovnání vývoje odvětví námořní přepravy LNG jako celku slouží nejen grafy s dalšími světovými akciovými indexy, ale hlavně porovnání s vývojem hodnoty TCE. TCE je zkratka pro Time Charter Equivalent, což je standardizovaný údaj sloužící primárně lodním společnostem k porovnání výnosnosti jednotlivých kontraktů.
Celý článek
Londýnská momentka
Koncem září jsme se společně pustili v našem synergickém okénku do krátkého miniseriálu o jeho produktu UP LNG index. Dnes ale  pokračování vynecháme a místo něj jsme pana Tomáše Novotného požádali o  dojmy z jeho krátké návštěvy v Londýně, koncem září. Co to byla za návštěva?

V červnu jsem dostal od britské asociace technických analytiků, Society of Technical Analysts (STA), pozvánku na zářijové slavnostní setkání. Rád jsem je přijal. V Londýně jsem pohříchu nebyl už řadu let a v anglickém klubu, kde se v pořadí druhá STA Freedom Party konala, ještě nikdy.

Byť jsem kvůli volbám musel jet takřka na otočku, vybavila se mi slova vaše slova (Emila Dočkala) o tom, že cestování je vždy prospěšné pro domácí konání a širší rozhled. Nebudu čtenáře, kteří jsou pravděpodobně častějšími cestovateli než já, unavovat itinerářem a spíš vypíchnu pár detailů, které mě překvapily. To, že na řadě míst stále ještě  vlály vlajky na půl žerdi mezi ně nepatří.
Celý článek
UP LNG index (1)
UP foru a jeho UP LNG indexu se daří. To již víme z nedávného rozhovoru s odbornou poradkyni společnosti s paní Radanou Donátovou. Rozhovor byl natolik zajímavý, že jsme požádali majitele společnosti. pana Tomáše Novotného, aby nám krátkém "seriálu" pověděl víc. Dnes nabízíme první část.

ÚVOD
Když Charles Dow v roce 1896 poprvé zveřejnil hodnotu svého akciového indexu, byl pravděpodobně řadu dní velmi nervózní, jak se novinka ujme a jestli bude dostatečně odrážet vývoj všech tehdejších dvanácti akcií. I my jsme často nervózní, když akciové indexy jako reprezentanty vývoje trhu sledujeme.

I když se časem změnil způsob výpočtu dalších indexů z cenově váženého na způsob užívající tržní kapitalizaci, ukázala se myšlenka tohoto šéfredaktora deníku The Wall Street Journal jako správná. V současné době existují stovky a možná spíš tisíce akciových indexů a pod-indexů. Některé se omezují na jednu burzu nebo dokonce jen jedno odvětví na určité burze, jiné mají záběr širší. Indexy se tak liší i vypovídací hodnotou.
Celý článek
Co je a jak se daří UP LNG indexu?

Už je to delší dobu, kdy jsme se naposledy bavili se šéfem UP fora panem Tomášem Novotným. Dnes jsme si pozvali paní Radanu Donátovou, odbornou poradkyni společnosti, abychom si s ní povídali o konkrétních produktech.

Dobrý den paní Donátová, víme, že vlajkovou lodí firmy je UP World LNG Shipping Index (UP index, UPI). V době, kdy autor indexu a zároveň šéf firmy, které nabízíte své odborné poradenství se ještě o nějakém LNG ani moc nemluvilo, ani moc nevědělo. Teď se ukazuje že pan Novotný měl opravdu výborný čich. LNG je středobodem nejen české, ale i celosvětové pozornosti.

Jak se projevuje aktuální dění na vývoji UP World LNG Shipping Indexu?
Nejlepší je podívat se na následující graf, který ukazuje porovnání UP indexu s indexem S&P 500. Vidíme tam, že v prosinci nastala mezi oběma indexy divergence. UP World LNG Shipping Index zahájil růst a naopak S&P 500 začal klesat. Tato fáze trvala do června, kdy klesly oba indexy. Od té doby nastal růst, ale z rozdílných základen.
Celý článek
UP foru se daří!
DOWER-D: Po čase se zase setkáváme v rozhovoru. Jak se UP foru daří?

Postupujeme podle plánu a zatím jsme ho nemuseli měnit. Stáváme se datově-výzkumnou společností pro celý trh LNG, prozatím s důrazem na námořní přepravu LNG. Dokončili jsme fázi, ve které jsme ověřovali náš unikátní UP World LNG Shipping Index za provozu a na reálných datech a nikoli jen backtestem. Tato fáze nám umožnila nejen porovnat chování UP indexu, úplnost metodologie, ale také porovnat jeho vývoj s dalšími indexy i kurzy akcií a komodit.

Během tohoto období jsme významně rozšířili paletu našich grafů I dat a ty tak zahrnují nejen standardní cenové grafy nebo výkonnost Alpha a volatilitu Beta ale I grafy založené na našich dalších výpočtech a využití UP indexu. Poskytujeme tak stále rostoucí balík spolehlivých dat založených na standardizovaných výpočtech.

DOWER-D: Zaznamenal jste zajímavý úspěch. O co jde?
Celý článek
Mozek investovat nechce!
Jaký bude investiční svět po covidu? Dobrá otázka. Známe však lepší. Chce vůbec náš mozek abychom spořili natož opravdově investovali? Často se chová jako potměšilý ďábel-svůdce v rouše beránčím. Svádí k utrácení. Potvrzují to výsledky několika psychologických studií a experimentů. To je špatná zpráva. Dobrá ale ukazuje, že i rozum lze přivést k rozumu!

Studie a experimenty ukázaly, že jednou z osob, ke kterým má náš mozek jen velmi nízké emoční pouto je naše vlastní já v budoucnu. Pro člověka má totiž budoucnost nižší hodnotu než přítomnost. Pozitivní požitky v budoucnu pořád odsouvá a je ochotný je přijmout jedině za hodně vysoký "úplatek". Úrok, ať to nezní tak odpudivě. Ochota vzdát se teď hned stokoruny je mnohem silnější, než slib, že za rok dostane místo jedné hned dvě stokoruny. Všechno tak hovoří proti investování. Mistrně tuto skutečnost využívají politici a podvodníci!

V roce 2011 se uskutečnila studie, kdy si jedna skupina účastníků prohlížela digitální obraz svého současného já a druhá se dívala na své simulované budoucí, tedy starší, já. V něm hrály, mimo jiné, například mimo zdravotních predikcí velkou roli i výše důchodů. Asi nebude překvapením výsledek experimentu. Účastníci, kteří se seznámili se svým budoucím já odložili na svou budoucnost daleko víc peněz než účastníci z první skupiny.
Celý článek
... a po covidu křišťálová koule?
Čas siláckých covidových gest a slov "jsme ve válce", aniž už žije moc těch, kteří skutečnou válku doopravdy zažili, červených svetrů a maršálských holí v torně je pryč. Blíží se čas, politikům se to moc nelíbí, dovolených a možná i normálního způsobu života. Jak s ním všichni, MY i ONI, naložíme?

A umíme ještě normálně žít? Navíc v době, kdy "nám" život od července tak "nefér" zkomplikovala EU sankcemi proti firmám s anonymními vlastníky. A kdo bude platit "covidové" dluhy, které nejspíš s covidem vůbec nesouvisí?

Od prvního června musí firmy odhalit své majitele. V civilizovaném světě nic neobvyklého. Poctiví podnikatelé jsou na své úspěchy hrdí a pyšní a pokud se jim právě nedaří vědí dobře proč a co musí udělat, aby se situace zlepšila. Jsou ale všichni takoví? Podle evidence ministerstva spravedlnosti své majitele zaregistrovalo jen 46% firem. To se majitelé za své firmy stydí? Ne, ale asi nejsou pyšní na to, jak se ke "svému" majetku dopracovali.

Posledního května totiž skončilo období anonymity. Období, kdy firmy beztrestně čerpaly evropské dotace nebo soutěžily o veřejné zakázky.
Celý článek
Stát jako firma. Pro a proti!

Dobrý sluha, ale zlý pán. Čtyřicet let jsme žili ve státě, který jsme měli vnímat jako jednu velkou společnou dílnu, jeden společný národní podnik a občany jako jeho zaměstnance a ne jako spoluobčany. Rozdíl  oproti dnešní státofirmě byl/je pouze v tom, že národní podnik patřil všemu pracujícímu lidu. Dnes už si na nic nehrajeme. Patří oligarchům, kteří privatizují zisky a znárodňují ztráty. Pandemie rozdíly mezi lidmi a podobnost s minulostí natvrdo potvrdila

Firma je obchodní subjekt. Vyrábí a poskytuje služby. Musí vydělávat. Stát je politický subjekt a stará se především o blaho svých obyvatel. To je rozdíl. I ve firmě rozumný majitel samozřejmě respektuje demokratické postupy a pravidla, ale v zájmu obchodního cíle firmy musí být i autokratický. Někdy tvrdý. Nemůže se chovat jako matka Tereza.

V demokratickém státě platí jiná pravidla než prosté "bolše" (v ruštině většina), které funguje ve firmě. Stát se musí starat o všechny své občany. Ne jen o občany krátkodobé parlamentní většiny. Byť vládnoucí hnutí/stranu/koalici v demokratických volbách zvolilo třeba 30% voličů. Těch zbylých 70% "bolše" nevolilo. Dobrý politik to ví. A naslouchá. Nepeskuje, nenařizuje, nerozkazuje, nenadává, káže vodu a pije vodu, nechová se papalášsky.

Celý článek
Hodně marketingu, žádná matematika a jsme BEST-IN!
O daňovém balíčku a daních vůbec, o státním rozpočtu, marketingu, matematice a ryze českém BEST-IN. A proč momentka z herny? Čtení o současné české ekonomice BEST-IN je také takovým obrázkem z herny!

Uvědomil jsem si to poprvé, když jsem slyšel slova ministryně práce a sociálních věcí. "Strašně mně unavuje otázka, jestli si to můžeme dovolit a kde na to vezmeme?" Ale mávl jsem nad nimi rukou. Asi nějaký úlet nebo "vytržení z kontextu" Znovu jsem zpozorněl, když přitvrdila i ministryně financí. "Já nejsem Dasvid Copperfield. Desítky miliard nenajdu." Definitivně probudil premiér, a docela z jiné strany, když "sepsul" ministra zdravotnictví kvůli nepodařenému letáku k propagaci očkování. Pořiďte si pořádné marketéry!

Aha! Hodně marketingu, to je podmínka vládnutí, ne znalosti a schopnosti! Všimněme si. Podmínkou vládnutí je marketing ne platit dluhy. K vládnutí je potřeba splnit několik důležitých politických požadavků. ...Proč ne, z mé kapsy to nejde. Platí to ONI. Naši milí daňoví poplatníci.
Celý článek
Projekt UP Indices
Jak jsme již informovali spustil náš obchodní partner společnost UP forum s.r.o. velmi zajímavý projekt z námořní dopravy, "UP Indices". Už jen proto, že Česká republika nemá moře a není námořní velmocí, Dnes jsme požádali majitele společnosti pana Tomáše Novotného o představení projektu.


Takže základní otázka pane Novotný. Můžete nám projekt  UP Indices představit?
World LNG Shipping Index je druhá generace našich akciových indexů zaměřených na společnosti a partnerství (MLP) zabývajících se lodní přepravou zkapalněného zemního plynu (LNG).

První generaci jsem před lety vytvořil pro sebe a čtenáře mých článků a blogu na investičním webu Seeking Alpha. Zahrnovala osm titulů obchodovaných v USA. Nečekal jsem, že index zaujme lodní společnosti, které ale poptávaly plnohodnotný index založený na písemné metodologii a postupech. Objevili jsme nový potenciál...
Celý článek
Predikce Forecast Cloud!
Jak funguje predikce Forecast Cloud, MetaStock 17?

Vychází z více než 50 v podstatě známých indikátorů technické analýzy. Například MACD. Analýza vyhodnocuje minulá data a "odpíchne se" vždy od posledního známého signálu. Možné je ale zvolit i předcházející signály. To pro posouzení kvality predikce. Ze zvoleného bodu se vytvoří statistický mrak (cloud) pravděpodobnosti dalšího vývoje v příštích - podle volby, 30, 60 a 90 - obchodních seancích (bars).

Podle zabarvení mraku lze indikovat, predikovat, pravděpodobnost, jakým směrem se bude cena vybrané akcie dál ubírat. Žlutý mrak prezentuje největší sílu, blížící se limitně jistotě. Vysokou, ale menší pravděpodobnost nabízí různé odstíny červené až fialové. Modrý mrak má nejnižší pravděpodobnost a černý prostor prezentuje "černotu neprobádaného vesmíru".

Pravděpodobnost a tedy barva mraku je určována vlivy, o kterých jsme psali v posledních, například víkendové, glosách. Nejsou však ničím novým.
Tedy nic světoborného. Jen "suchá a nezáživná" fakta. Kreativita predikcí Forecast Cloud tkví v něčem jiném. Správně odhadnout a vystihnout vliv oněch tří vlivů.
Celý článek
Zachovejme paniku!
Obchodní válka mezi USA a Čínou sílí. V noci z pondělí 5.8. na úterý 6.8.2019 ukázala Čína svaly. V reakci na nové celní hrozby Donalda Trumpa razantně snížila kurz jüanu k nepředstavitelné hranici 7 jüanů za jeden americký dolar. Burzy i měny se propadly a světovou finanční elitu čínský protiútok rázem připravil o miliardy dolarů. Svět stojí na prahu globální měnové války, ale bitva ještě není válka.


To je samozřejmě dramaticky vyhrocená situace. Nicméně možná ale ne až tak, abychom panikařili. Právě ono výše uvedené konstatování, že nejbohatší lidé světa přišli z noci na den o dvě procenta svého jmění, což činí cca 2,7 bilionů českých korun, to si ani nedovedeme představit (!), nás může paradoxně uklidnit. Takový propad majetku si nejbohatší lidé, Čína ne Čína, Trump ne Trump, nenechají líbit. Mají dost síly a především peněz vrátit vývoj světových financí tam kam patří.

VÝKŘIK
Prezident Trump reagoval na čínská opatření výkřikem. Označil Čínu za globálního cenového manipulátora. USA tak směrem k Číně naposledy reagovaly někdy v 90letech. Tenkrát ovšem byla situace dost jiná a USA měly pravdu.
Celý článek
Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? Dovětek!
(Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz)

Ve čtvrtek 25.7,2019 jsme zveřejnili poslední část zamyšlení "Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? (3)" Podle některých ohlasů bylo zamyšlení příliš těžké, komplikované a náročné čtení. To nás mrzí. Podle jiných bylo brilantní. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.

INVESTOVÁNÍ má penězi generovat peníze. Bývá ale často zaměňováno za spotřebu. Investování je komplexem širokých souvislostí. Žádné jednoduché teď KOUPÍM, teď PRODÁM. Tak to nefunguje. To jsme chtěli zamyšlením vyjádřit. Onu komplexnost. A tím pádem i složitost problému. Pokud někdo zamyšlení vyčítá málo konkrétnosti, tak mu škodí. Výstupy byly formulovány zřetelně. (1) NEUTÍKAT, KUPOVAT! (2) Čím rychleji cena akcií ČEZ poroste, tím lépe se budou mít drobní akcionáři.

Teď nás čeká svár dobra a zla. Čím rychleji bude cena akcií ČEZ klesat, tím lépe se budou mít žraloci. Čím rychleji cena akcií ČEZ poroste, tím lépe se budou mít drobní akcionáři. Bude se odehrávat mezi dvěma mantinely, které ve čtvrtek v diskuzi na portálu Kurzy.cz vykolíkovali dva diskutující.
Celý článek
Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? (3)
(Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz)


Čím rychleji bude cena akcií ČEZ klesat, tím lépe se budou mít žraloci. Čím rychleji cena akcií ČEZ poroste, tím lépe se budou mít drobní akcionáři.

Třetí a poslední zamyšlení co dál s akciemi ČEZ začneme u vody. Podle NKÚ nepřinesla miliarda nasypaná do přípravy jezů na Labi vůbec nic. Byly to vyhozené peníze. Podíl vodní dopravy je mizivý a za nepostavené plavební stupně už stát zaplatil 927 milionů korun. Zbytečné utrácení souvisí i s používáním slov, kterým buď nerozumíme nebo chceme, aby jim rozuměno nebylo. INVESTOVÁNÍ. Generování peněz penězi.

Většina z nás zůstává stále "zabetonovaná" v myšlenkovém skanzenu. Jsou ovšem i tací, kteří "zabetonovaní" nejsou, ale řečmi o národních zájmech a blahu našich dětí a vnuků umně a rafinovaně maskují vlastní privátní zájmy. Snahou obránců statu quo jsou slova "v dnešní podobě". V dnešní podobě energetiky, autodopravy, průmyslu, atd., atd to nejde. Ekoteroristé, někteří jimi možná i doopravdy jsou, vás, milí voliči, obírají o vymoženosti doby a pohodlí. Kde je ale psáno, že "dnešní podoba" je ta správná podoba?
Celý článek
Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? (2)
(Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz)

Otázku co dál s akciemi ČEZ si dnes klade nejeden investor. Odpověď však nenajdeme jen ve fundamentech, rozvahách, výsledovkách či technické analýze. Musíme ji hledat v mnohem širších souvislostech. Pokusili jsme se na ně upozornit už v první části našeho zamyšlení. Moc jsme nepochodili. Líbivější je podávat věci "jednoduše". Nejlépe nenáročnými headliny. To víme. Bohužel to je na úkor vypovídací schopnosti a přesnosti. To nechceme.


John Bollinger vyvinul před mnoha lety indikátor, který byl pojmenován po něm. Bolliner Bands, (BB). Bollingerova pásma. Spolu s objemy patří k základním pilířům orientace na akciových trzích. Podrobnostmi nebudeme v tomto zamyšlení ztrácet čas. Věnujme se však závěrům.

Důležitým signálem BB je výrazné zúžení pásma. Po něm následuje obrat/zvrat. Pokud se zúžení objeví po silném poklesu jedná se obvykle o obrat/zvrat vzhůru. A naopak. Je to však bez správného výkladu a pochopení ošidný signál. Toho si byl vědom i pan Bollinger. Nikdy neříkal, kterým směrem obrat/zvrat zamíří. Už při prezentaci BB upozornil, že obrat/zvrat je podmíněn "širšími" souvislostmi. A právě tato informace se beze zbytku týká současného ČEZ a na ni jsme apelovali v první části našeho zamyšlení.
Celý článek
Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? (1)
(Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz)

Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, komentářů a diskuzí o stavbě jaderných reaktorů v Česku, potažmo o osudu akcií ČEZ. V našem zamyšlení, dvou, možná tří příspěvků, se tomuto tématu věnujeme podrobněji a v širších souvislostech.


Svatým grálem energetické budoucnosti Česka je teze "s jádrem na věčné časy a nikdy jinak". Vyzněla tak i nedávná Devadesátka ČT 24 věnovaná výstavbě nových jaderných bloků. K "jiným energetickým řešením" sice dostal v pořadu prostor i energetický poradce ve společnosti Calla pan Edvard Sequens, ale nebyl to prostor dostatečný. Asi musí zaznít i jiný hlas než jen jádro, řekl si nejspíš dramaturg pořadu. V Devadesátce však delší časový prostor pro jiný názor, diskuzi o obnovitelných zdrojích, jejich plusech a mínusech v porovnání s jádrem. chyběl.

Odpověďmi pana Sequense se však neslo zásadní poselství: Má se za to, že jedině jádro nás zachrání před energetickou nouzí a před celým světem, ale je tomu doopravdy tak? Podívejme se na problém očima drobného investora. Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?
Celý článek
Je sklad velkých témat opravdu prázdný?
Podle politologa Josefa Mlejnka jr. mají pravicové strany zásadní problém. Nevědí, co svým zbývajícím a hlavně uprchnuvším voličům dlouhodobě nabídnout. Pravicové strany mají prázdný sklad velkých témat.

Pan Mlejnek o tomto tématu píše v dnešních Lidových novinách. Pravicové politice se podařilo to, oč v 90. letech usilovala – zakotvit naši zemi v západních strukturách. Tento velký a důležitý úkol byl splněn a za to patří všem tehdejším politickým představitelům dík. Jak však Josef Mlejnek poznamenává, už to není voličské téma, závazek voličům byl splněn.

Pravicové strany nabízejí v současné době drtivě téma „proti“. Proti Babišovi, proti vládě. To na levici se hlavně ČSSD podařil takřka zázrak – Jana Maláčová je atraktivní představitelkou a náhradnicí Michaely Marksové v čele ministerstva. Zahrnuje penězi řadu voličských skupin, to vše v atraktivním konzumentském pojetí. Její slova „Nazvali jsme to Banky, nebo děti“ je úžasně zavádějící a fungující zkratka. Dokumentuje hloubku jejího úsilí. Nejsou peníze? Ale jděte, banky, monopoly, podnikatelé jich mají dostatek. Vlastně až moc. Novou daní přispějeme k blahu našich občanů.

Více na webu UP FORUM ..
Celý článek
ZADARMO - SPOLUPRÁCE - INVESTOVÁNÍ
Nechci slevu zadarmo. Klasika, která mně pořád a pořád fascinuje. Akce! Sleva! Zadarmo! Napadá vůbec někoho, když poslouchá lákavé nabídky, že je vlastně všechno špatně?

ZADARMO
Lákavé a zákeřné! No, nechtějte to, když je to zadarmo nebo skoro zadarmo. Nulový úrok. Zadarmo. Zákeřná slovíčka. Nevýhodná pro obě strany. Nabízející strana se jimi zbavuje veškeré zodpovědnost. "Dostal jsi to zadarmo, tak co po mně chceš?" A obdarovaný? Proč by mělo být kvalitní něco co je zadarmo?

SPOLUPRÁCE
A stejné jako v módu "ZADARMO" to někdy může být i se SPOLUPRACÍ. Často se v lepším případě v sobě skrývá směnný obchod, ale častěji i podvod a přesouvání zodpovědnosti na jiného. "Drobnými" případy počínaje - "...ale tu střechu přece zfušovala jiná firma, ne ta moje, já jsem opravu jen zprostředkoval, tak co po mně chcete?" - a velkými, například spadeným mostem u Studénky konče. V takových případech bývají kauzy "sofistikovanější". Přesněji: často zamlžovány tzv. válkami advokátů.
Kde se ztratila zodpovědnost konkrétního člověka? Žádného lidského faktoru, konkrétního člověka! "Já jsem tady u soudu sice jako obviněný Franta Vopička, ale sedím tu hlavně proto, abych ukázal na chybu lidského faktoru, který celé neštěstí svádí na mně."
Celý článek
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz

twitter  facebook  youtube  LinkedIn  RSS 

Grafy Graf dne

VIG - BB, 200DMA, MACDa

VIG aktuálně testuje nejen své možnosti, ale především testuje další možnosti tuzemského trhu!

Grafy DOWEstoR

Aktuální pořadí  nejkvalitnějších tuzemských akcií
(podle hodnocení našich návštěvníků od 1.7.2022 do 31.12.2022)
Návod
Pořadí Název akcie
1 ČEZ
2 Komerční banka
3 Erste Bank
4 Moneta
5 VIG
6 Philip Morris
7 Česká zbrojovka
Celkem se hlasovalo: 29x
Vaše hodnocení!
Pokud chcete do hlasování přidat další akcii tak nám, prosím, napište na email.

Synergické okno Info DOWER - D  Info DOWER - D

DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme anketu DOWEstoR.
V listopadu 2021 jsme web Dower.cz rozšířili o oddíl Daně.

V říjnu 2020 jsme přešli na platební systém DDkredit! Koncem dubna 2021 jsme systém po zkušenostech upřesnili a doplnili o část jak pracovat v systému DDkredit efektivně.

Od ledna 2020 používáme v našich predikcích nástroj technické analýzy Forecast Cloud, MetaStock 17.

Od prosince 2018 používáme v našich příspěvcích hashtag #DowerSting!

Od 7.6.2018 aplikujeme zásady GDPR a zveřejňujeme ve fotogalerii aktuálně zajímavé grafy a investiční fotoaktuality.

Od 1.1.2018 prohlubujeme spolupráci s UP forum, s.r.o.


Od prosince 2017 realizace propojení informací webu Dower.cz se sociální sítí LinkedIn.
DOWER-D od května 2017 zintenzívňuje svou aktivitu na twitteru. Sledujte naše stručné poznámky k akciím, akciovým trhům i k širším investičním tématům.

od září 2016 jsme propojili zpravodajství Dower.cz s facebookem. Sdílíme v něm všechny důležité informace, vysvětlujeme naše stanoviska a doplňujeme aktuální informace.

Informace o termínech VH a výších dividend najdete na FIO.


Důježité informace o BCPP a Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).
Celý článek
Archiv

Kalendář Kalendář

prosinec 2022
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
 

leden 2023
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Legenda:
Aktuální den
Avízo DOWER-D
Akce DOWER-D
Firemní výsledky, VH a MVH
Ostatní investiční
Ostatní
Svátek
Ex-date

Anketa Anketa

Projeví se na tuzemském akciovém trhu letos Santa Claus rally?


Hlasovalo : 14 návštěvníků
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz